Loading…
Title

Smjernice za higijenu ruku u zdravstvenim ustanovama

Description
By uz ustanovama · cited by 29 — upotrebu rukavica, higijenu ruku bolesnika i posjetilaca, ulogu edukacije, ulogu zdravstvene ... »my five moments for hand hygiene«: explanation and link to ... 16 pages
/16
Full Text
155SMJERNICE ZA HIGIJENU RUKUU ZDRAVSTVENIM USTANOVAMAGUIDELINES ON HAND HYGIENE IN HEALTH CARE INSTITUTIONSSMILJA KALENI], ANA BUDIMIR, ZRINKA BO[NJAK, LORENA ACKETA, [email protected] BELINA,IVAN BENKO, DANICA BO[NJAK, MARIJA ^ULO, INES JAJI], MARINA KI[, KARMELA KOS (†),DARKO KO[]AK, ILIJA KUZMAN, DU[ICA LEKI], DANIJELA PRUGOVE^KI, ANA TOMI] JURAGA*Deskriptori: Higijena ruku – metode, standardi; Bolni~ke infekcije – mikrobiologija, prevencija; Dezinficijensi; Zdrav-stveno osoblje; SmjerniceSa`etak. Infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi veliki su problem u cijelome svijetu, ~ak 5–10% svih hospitaliziranihbolesnika dobije takvu infekciju tijekom lije~enja. Jo{ od vremena I. P. Semelweissa poznato je da su ~iste ruke najva`nijipojedina~ni ~initelj koji mo`e smanjiti broj tih infekcija. Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) prepoznala je taj problemi pri{la izradi Smjernica za higijenu ruku u zdravstvenim ustanovama. Stoga se pristupilo izradi i ovih Smjernica, kojih jesvrha smanjenje broja i...