Loading…
Title

Para dar trela - centro ramón piñeiro

Description
B) o que precisas para asar o polo é un espeto. ... punta, na que se crava a carne ou o peixe para asalos nas ... copas, espadas, ouros ou bastos) ten supe-.
/0
Full Text
aberto), quedar aberto de peito, ver o ceo aberto, recibir cosunha raiola, ser esvelto coma unha abrótea, nadar na abundancia,, calar coma un afogado, afogar a ra, afogar de calor, afogar enagarradas con alguén, ser (agarrado) coma a virxe do puño,agulla de marear, ser algo como atopar unhaaire, ser unha festa no aire, [airear] aos catroalegre coma un pandeiro, estar alegre coma unha gaita nasalleos, ser (agudo) coma un allo, ser (listo)alma aos pés a alguén, levar na alma a alguén, partírselle aAmancio, dicir amén, facer a(s) América(s),anaco de pan, tirar os anacos e aproveitar as faragullas,andar ao xornal, andar aos biosbardos, andar áscoa mosca tras da orella, andar coma a galiña cos ovos, andarcon pés de manteiga, andar con voltas, andar de boca enandar nas nubes, andar nas patacas, andar nas verzas,andas a alguén, andar con andrómenas, virapagárselle a candea da vida a alguén, apañar unha (boa)apertar o cinto, apertarlle as caravillas a alguén, apla, ser máis bruto ca un arado, ...
Searches Related